ANA SAYFA
ÜRETİM SÜRECİ
ÜRETİM SÜRECİ

Gelen araçtan numune alınır ve analiz numunesi olarak hazırlanır.

Fiziksel ve kimyasal analizler yapılır.

Fiziksel olarak; renk, koku, yabancı madde, yabani tohum ve hammaddenin kendisine ait olmayan özelliklerin, kırık ya da zarar görmüş tane içerip içermediği kontrol edilmektedir.

Kimyasal analizlerde ise;

 

Yağ Tayini Kül Tayini ADF Vitamin
Protein Tayini Selüloz Tayini NDF Mineral
Nişasta Yabancı Madde Tayini Üre Protein Fraksiyonları
Mitotoksin KM Tayini pH Partikül Büyüklüğü Analizi

 

Analiz sonuçları değerlendirilir ve standartlarımıza uygunluğu belirlendikten sonra gelen hammadde uygun depolara alınır. Fabrikamızda farklı alanlarda depolanan hammaddelerin kullanımında stoklandıkları süre içerisinde düzenli kontrolleri yapılarak ham maddenin kalitesinde zamana bağlı kayıpların önüne geçilmektedir.

İşletmemiz kalite kontrol ve Ar-Ge laboratuvarlarına sahiptir. Laboratuvarlarımızda hammaddelerin standartlarımıza uygunluğunun, stokta kalma sürelerinin, stoklanma şekillerinin kontrol edilmesi dışında yem üretiminin belirli aşamalarında alınan numunelerin uygunluğu kontrol edilmektedir. Bu şekilde üretimin her aşamasında standart dışı ürünlerin tespiti yapılarak kalite standartlarımızın sürekliliğini sağlamak konusunda işletmeye yardımcı olmaktadır. Üretimden çıkan her ürünün bir numunesi ayrıca laboratuvar ortamında 3 ay muhafaza etmektedir. Bu ürünlerin muhafaza ediliş şekli, süresi ve ürünün durumu konusunda sürekli kontrol yapmakta ve işletmeye rapor etmektedir. Ürün ve hammaddelerin kalite kontrolü dışında etiket, paketleme, üretim alanında ki makinaların ve depoların genel durumu ve temizliği ve işçilerin eğitimleri konusunda da işletme ile birlikte çalışmakta ve standartlarımıza uygun ürünün elde edilmesinde büyük rol almaktadır.